Da li se i dalje znojite? Pridružite se grupi od 100.000 zadovoljnih korisnika

i otarasite se znojenja još danas. Popusti traju do 04/25/2024.

Uslovi prodaje i transporta

Ovi uslovi kupoprodaje i transporta (dalje samo Uslovi) regulišu uslove između prodavca i kupca u prodaji robe između firme HIGHTECH PRODUCTION, koja je registrovana u Privrednom registru u Opštinskom sudu u Pragu (Evropska unija – Češka republika), odeljak C, pod brojem 323831 (dalje samo "prodavac") i njegovim poslovnim partnerima (dalje samo "kupac").

Prodavac prihvata od kupca sledeće vrste plaćanja:

  • Plaćanje unapred putem bankarskog transfera
  • Gotovinsko plaćanje pouzećem (platiti kuriru prilikom isporuke)
  • Plaćanje na rate
  • Plaćanje platnom karticom preko PayPal, PayU, Google Pay, Apple Pay portala
  • Plaćanja na rate (samo u slučaju da kupac ispunjava uslove kod kompanije koja obezbeđuje kupovinu na rate)
    - Važi samo na teritoriji Republike Češke

Uslov da elektronska narudžbina bude važeća je popunjavanje svih podataka i zahteva na formularu. Narudžbina je predlog ugovora. Zaključivanje kupoprodajnog ugovora ne zahteva formalnu potvrdu narudžbine, ugovor stupa na snagu kad se roba isporuči kupcu. Prodavac može isključivo u nekim slučajevima pre nastajanja ugovora da traži potvrdu narudžbine. Prodavac u zavisnosti od kupovine (količina robe, ukupne cene, troškova za prevoz, udaljenost, itd.) uvek ima pravo da zatraži od kupca da potvrdi narudžbinu na odgovarajući način npr.telefonski ili pismeno. Ako kupac odbije da na odgovarajući način potvrdi narudžbinu, narudžbina se smatra nevažećom. Cena u Evropskoj Zajednici je ugovorno prihvaćena kao konačna, uključujući sve poreze.

Robu prodavac šalje kupcu ekspresnom kurir službom, cena prevoza u slučaju da nije uključena u cenu proizvoda je prema važećem cenovniku kurir službe. Uobičajna isporuka robe naručene do 12 sati radnim danom je 24-48 sati u zavisnosti od adrese kupca. Kupac će biti informisan o kretanju pošiljke putem e-maila koji je naveden u narudžbini a pre isporuke pošiljke će biti informisan telefonom ili e-mailom o vremenu isporuke. Rok isporuke se može produžiti posebno u slučaju nepredvidljivih okolnosti na koje prodavac ne može da utiče kao što su prirodne pojave, nesreće itd. U slučaju kašnjenja kupac će biti blagovremeno obavešten putem e-maila koji je naveden u narudžbini.

Na robu koja se kupuje sa garancijom zadovoljstva se garancija odnosi na određen vremenski period naveden prilikom kupovine robe (uglavnom 50-100 dana).

Svako povlačenje od ugovora regulisano je zakonima Republike Češke i Evropske unije sa izmenama i dopunama. U slučaju da je ugovor zaključen putem komunikacije na daljinu kupac može odstupiti od ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe. Ako kupac odluči da ostvari pravo na odstupanje od ugovora, mora dostaviti odstupanje od ugovora prodavcu najkasnije 14 dana od prijema robe. Kupac je u obavezi da vrati robu kompletnu, sa kompletnom dokumentacijom, neoštećenu, čistu u originalnom pakovanju, u stanju i vrednosti isporučene robe na adresu proizvođača/distributera koja je navedena u uputstvu aparata ili na ovim internet stranicama. U slučaju da je roba vraćena nepotpuna ili oštećena prodavac može kupoprodajnu cenu koja se vraća kupcu smanjiti za odgovarajući iznos. Novac će kupcu za vraćenu robu biti isplaćen u roku od 30 dana od odstupanja od ugovora.

Primena garancije zadovoljstva regulisana je sledećim pravilima. Kupac je robu u obavezi da vrati kompletnu, sa kompletnom dokumentacijom, neoštećenu, čistu, u originalnom pakovanju, u stanju i vrednosti (s obzirom na normalno korišćenje) isporučene robe na adresu proizvođača/distributera koja je navedena u uputstvu aparata ili na ovim internet stranicama. Kupac u pratećem pismu traži primenu garancije zadovoljstva zajedno sa telefonskim ili e-mail kontaktem i brojem računa u banci na koji će novac biti vraćen. Sredstva će biti vraćena na račun kupca najkasnije do 30 radnih dana. Ovaj period se računa od dana kada je prodavac primio od kupca primenu garancije zadovoljstva. U slučaju da kupac ne uvede broj računa, kupac dobija kredit koji može potrošiti kod prodavca kupovinom druge robe. Proizvođač zadržava pravo na odbijanje reklamacije i ostvarivanje garancije na zadovoljstvo u slučaju da kupac pošalje nekompletnu robu ili dodatnu opremu i dokumentaciju koja je navedena gore u ovom pasusu, u slučaju oštećenja (pad, udar itd.) ili drugog smanjenja vrednosti robe (npr. popravka robe kod osobe koja nije ovlašćena od strane proizvođača) kao i mogućost da ostvari pravo na troškove koji su nastali kod popravke aparata u prvobitno stanje. Ovi potencijalni troškovi će biti oduzeti od kupoprodajne cene robe kao i troškovi vezani za platni promet i troškovi transporta i poštarine. Garancija zadovoljstva se ne može primeniti na robu kupljenu na rate i na adaptere (glava, pazuhu i druge.). Garancija zadovoljstva je uslovljena absolviranjem individualnog plana koji kupac može zahtevati u kontaktima koji su navedeni u uputstvu za upotrebu. U slučaju ne iskorišćenja ove mogućnosti primenjuje se naknada za storno u iznosu 40% od prodajne cene u vreme kupovine aparata.

Prilikom naručivanja proizvoda van Evropske unije bićete kontaktirani od carinskog organa vaše države sa zahtevom za dodatne informacije i takse (porez, carina) koji se odnose na uvoz pošiljke. Ove informacije, eventualne takse i njihov iznos spadaju u isključivu odgovornost kupca i određene su u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom vaše države. U saradnji sa vašim carinskim organom saznaćete detaljnije informacije o taksama i njihovoj primeni. Ako budete kontaktirani od strane carine u vezi ovih pitanja preporučujemo da sarađujete sa carinom kako bi se izbeglo moguće kašnjenje i neprijatnosti tokom isporuke pošiljke, koje ne spadaju u odgovornost prodavca i nisu predmet Garancije zadovoljstva.

Troškovi koji su spojeni sa slanjem robe nazad prodavcu plaća kupac. Prodavac nije odgovoran za štetu koja može nastati u toku transporta pošiljke od kupca do prodavca, zbog toga se naglašeno preporučuje pošiljku pre slanja osigurati na iznos koji je jednak nabavnoj ceni robe.

Kupljeni VIP popust se može primeniti na aktualnu cenu proizvoda koja nije snižena i koja je navedena na ovim stranicama na dan kupovine aparata. Uz svaki aparat se može kupiti samo 1 VIP popust koji je vremenski neograničen i prenosiv, čuvajte vaučer na bezbednom mestu bez njega ne možete dobiti popust.

Slike i video snimci postavljene na ovom sajtu su ilustrativne i mogu se razlikovati.

Vaši podaci su zaštićeni zakonom br. 101/2000 Sb. ("Zakon o zaštiti podataka") biće korišćeni od strane prodavca u okviru važećih zakona o zaštiti podataka i za obradu vaše narudžbine. U ovu svrhu mogu biti predani pružaocu servisa ili prevozniku koji obezbeđuje isporuku pošiljke na adresu navedenu od strane kupca.

Imate pravo da zatražite od nas informacije u vezi sa korišćenjem vaših ličnih podataka u smislu § 12 zakona o zaštiti podataka i/ili promenu podataka. Pripadaju Vam prava predviđena u § 21 zakona o zaštiti podataka i to posebno da zahtevate od nas objašnjenje ako sumnjate ili smatrate da ne poštujemo zakonske odredbe o zaštiti podataka.

Uvek možete izraziti prigovor u vezi sa korišćenjem i pružanjem vaših ličnih podataka drugim firmama u reklamne svrhe. Pošaljite nam jednostavno izjašnjenje za tu svrhu poštom, e-mailom ili faksom.

Ovi uslovi su na snazi od 25.1.2020 i poništavaju predhodnu verziju o Uslovima. Prodavac zadržava pravo da promeni Uslove bez predhodne najave. Originalan tekst ovih Uslova je napisan na češkom jeziku i njegov prevod je obezbeđen od strane trećeg lica, u slučaju spora je onda aktualan standardni originalni tekst.